شرکت توسعه صنایع پلاستیک ایران کلیه اتصالات فاضلابی خود را بر اساس استاندارد ملی 3-14427 تولید می نماید

سه راه جوشی

سه راه جوشی دست ساز

سه راه بازدید رزوه ای

سه راه بازدید فلنج دار

زانو جوشی

زانو جوشی دست ساز

موفه کوتاه با رینگ و پکینگ

موفه بلند با رینگ و پکینگ

سیفون سه زانو

سیفون با زانو و محافظ

سیفون با محافظ

درپوش تست

فلنچ 6 اتمسفر

فلنج 10 اتمسفر

فلنج 6 اتمسفر PE80

فلنج 10 اتمسفر PE80

تبدیل جوشی

الکتروفیوژن