قطره چکان توربو ایرسیس

* قابلیت جایگزینی در سیستم های موجود آبیاری قطره ای

* راندمان بالا

* قابلیت استفاده در سیستم های آبیاری برای باغهای میوه ، مرکبات ، گلخانه

* سهولت نصب