قطره چکان توربو ایرسیس

ویـژگی ها:

* دارای قابلیت تنظیم نواسانات فشار در محدوده (۱ الی ۲ اتمسفر)
* قابلیت جایگزینی در سیستم های موجود آبیاری قطره ای  

* راندمان بالا

* قابلیت استفاده در سیستم های آبیاری برای باغ های میوه،مرکبات،گلخانه

* سهولت نصب

* قابل کاربرد در زمین های شیب دار با توپوگرافی ناهموار